เราขายมือ 2 โดยเฉพาะ

1

เลือกอาคารสำเร็จรูป / ตู้อเนกประสงค์ที่ต้องการ

2

ติดต่อขอชมสินค้า ขอใบเสนอราคา และสั่งซื้อ (ทางโทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ)

3

ส่งเอกสารประกอบการสั่งซื้อ
- บัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา)
- ภพ 20, หนังสือใบรับรอง (กรณีซื้อในนามองค์กร)
- ใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นต์หรือใบสั่งซื้อลูกค้า
- แผนที่ ชื่อและหมายเลขติดต่อของบุคคลหน้างาน

4

ชำระมัดจำ 30% (ส่งหลักฐานการชำระเงินไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ)

5

ชำระส่วนที่เหลือ (70%) ก่อนส่งมอบ 1 วัน (ส่งหลักฐานการชำระเงินไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ)

6

ส่งมอบอาคารสำเร็จรูป / ตู้อเนกประสงค์

1

ติดต่อบริษัท ส่งรูปรายละเอียดสินค้า และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือแบบฟอร์มในหน้า “ขาย” ฯลฯ)

2

เจ้าหน้าที่นัดหมายชมสินค้า เพื่อประเมินราคา (ทางโทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ)

3

เจรจา ตกลงและทำสัญญาซื้อ-ขาย
เอกสารประกอบการซื้อ-ขาย
บุคคลธรรมดาบัตรประชาชน
องค์กรขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร

4

รับมอบสินค้า (บริษัทจัดรถไปรับสินค้าเอง)

5

ชำระค่าสินค้า (ภายใน 1 สัปดาห์หลังได้รับสินค้า)
ผู้เข้าชม คน