เราขายมือ 2 โดยเฉพาะ

ใบเสนอราคาเบื้องต้น

ข้อมูลสินค้า
ราคา (ไม่รวม Vat) 0.00 THB
ขนาดภายนอก กว้าง x ยาว x สูง (ม.)
ประโยชน์ใช้สอย
รายการที่ 1 จำนวนตู้ จำนวนเงิน
ราคาตู้สำนักงาน 0.00
อุปกรณ์เพิ่มเติม ราคา/หน่วย จำนวน
ประตู Tostem
บานเลื่อนคู่ 1.80*1.90 ม. 18,000.00
บานสวิง 0.90*1.90 ม. 8,000.00
บานสวิงครึ่งกระจก 0.90*1.90 ม. 8,000.00
หน้าต่าง Tostem
บานเลื่อนคู่ 1.00*1.80 ม. 7,500.00
บานเลื่อนเล็ก 0.9 * 0.9 ม. 6,200.00
ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ 1.20*1.40 ม. 32,000.00
ค่าขนส่ง
ยอดรวม
VAT 7%
ยอดเงินรวมทั้งสิ้นผู้เข้าชม คน